loader

Pokiaľ má vaša firma veľký počet zamestnancov či vysokú fluktuáciu (čo býva časté napríklad na obchodných pozíciách), množstvo času a peňazí alokovaných na firemné vzdelávanie môže rýchlo dosiahnuť objem, ktorý ohrozuje udržateľný rozvoj firmy. Našťastie existuje riešenie: vytvorenie vlastnej digitálnej akadémie! Tento článok bude diskutovať o výhodách vlastnej digitálnej akadémie a o tom, ako si ju môžete založiť. Či už teda hľadáte spôsob, ako zvýšiť produktivitu, ušetriť čas alebo peniaze, prečítajte si čo vlastná digitálne akadémia môže pre vašu firmu urobiť.

Každý nový človek pri príchode do firmy musí absolvovať nejaké školenia. Obvykle sa začína školeniami, ktoré sú povinné zo zákona ako sú BOZP, PO, PZS a v poslednej dobe aktuálne školenie na ochranu osobných údajov. A to je len začiatok. Obvykle potom nasledujú školenia na vnútorné smernice, firemné štandardy a pracovné postupy.  A samozrejme nesmieme zabudnúť na odborné školenia, špecifické pre tú ktorú pozíciu, v závislosti na vzdelaní a predchádzajúcej skúsenosti daného zamestnanca. A týmto to samozrejme nekončí, pretože firemné vzdelávanie by malo pokračovať počas celej doby životného cyklu zamestnanca.

Čo je to digitálna akadémia

Digitálna akadémia je digitálne riešenie firemných potrieb vzdelávania a rozvoja, ktoré používa online nástroje a zdroje pre firemné školenia. To môže zahŕňať čokoľvek od vývoja digitálneho obsahu kurzov až po používanie online platforiem na nástup zamestnancov. Výhodami takéhoto riešenie sme sa zaoberali v článku 8 výhod digitálneho vzdelávania pre firmu. V postupujúcej digitalizácií spoločností sa takáto forma vzdelávania stáva novou normou.

Ako vytvoriť vlastnú digitálnu akadémiu

Možno budete prekvapení, ale určite ste bližšie vytvorenie vlastnej digitálnej akadémie než si myslíte. Všetky podklady už určite máte vo svojej spoločnosti k dispozícií. Pravdepodobne budete potrebovať pomoc s ďalšími krokmi. V spoločnosti EduMAX pomáhame malým a stredne veľkým spoločnostiam transformovať ich tradičné školenia do digitálnej podoby. Celý proces má 3 kroky:

  1. Konzultácia a vývoj
  2. Dizajn a produkcia
  3. Kontrola a prevzatie

Aký obsah zahrnúť do vašej digitálnej akadémie

Aj keď možno máte zavedený systém na školenie členov tímu, digitálna akadémia vám môže pomôcť posunúť veci na ďalšiu úroveň. Môžete ho použiť nielen ako spôsob, ako konsolidovať všetky svoje školiace materiály na jedno ľahko dostupné miesto, ale môžete ho použiť aj ako platformu na poskytovanie interaktívnych a pútavých školiacich modulov, vďaka ktorým sa vaši zamestnanci budú učiť a rásť.

Zredukujte náklady, nie kvalitu firemného vzdelávania

V dnešnom globálnom svete má všetko čo sa deje dopad na ekonomiku spoločnosti. Mnohí z nás si pamätajú hospodársku krízu z roku 2009. Ešte sme sa nespamätali z pandemickej krízy, ktorú spôsobil COVID-19. Následky sa budú prejavovať ešte niekoľko rokov. Vojna, ktorá teraz prebieha na Ukrajine je ďalším geopolitickým vplyvom na ekonomiku. Toto sú príklady situácií, keď firmy musia okamžite reagovať redukciou nákladov, aby udržali firmu životaschopnú. Mnohokrát škrty v rozpočte postihnú práve vzdelávanie zamestnancov. Práve vlastná digitálna akadémia je možnosť ako znížiť náklady na vzdelávanie zamestnancov, bez ohľadu na to, aby sa znížila jeho kvalita.

Dôležitosť neustáleho vzdelávania a rozvoja v každej spoločnosti

Vlastná firemná digitálna akadémia poskytuje začínajúcim firemným zamestnancom príležitosť naučiť sa a rozvíjať zručnosti, ktoré potrebujú, aby uspeli na dnešnom pracovisku. Vďaka neustálemu vzdelávaniu a rozvoju môžu zamestnanci držať krok s najnovšími zmenami vo svojom odbore a zlepšovať svoj pracovný výkon. Okrem toho môžu podnikové digitálne akadémie pomôcť zamestnancom rozvíjať nové zručnosti a znalosti, ktoré môžu využiť v súčasnej práci alebo v budúcich kariérnych príležitostiach. Ako sa svet práce neustále vyvíja, firemné digitálne akadémie budú čoraz dôležitejšie pomáhať zamestnancom udržať si náskok.

Každý, kto sa prestane učiť, je starý, či už má dvadsať alebo osemdesiat. Kto sa stále učí, zostáva mladý. Najväčšou vecou v živote je udržať si mladú myseľ. Henry FORD

Vytvorenie digitálnej akadémie je vďake dnešným technickým možnostiam dostupné aj malým a stredne veľkým firmám. Dobre riadená digitálna akadémia vám môže pomôcť efektívnejšie a efektívnejšie školiť vašich zamestnancov a zároveň uvoľniť cenné zdroje, ktoré môžete použiť na iné iniciatívy spoločnosti. Ak hľadáte spôsob, ako zlepšiť školenie a rozvoj zamestnancov, alebo jednoducho chcete nájsť nákladovo efektívnejší spôsob poskytovania možností neustáleho vzdelávania pre váš tím, zvážte vytvorenie vlastnej digitálnej akadémie. Kontaktuje nás, EduMAX vám pomôže s jej vytvorením.

Comments(2)

  1. Spätné upozorenie:Nezostávajte v "praveku": Škoľte svojich ľudí moderným spôsobom - EduMAX

  2. Spätné upozorenie:Automatizácia firemného vzdelávania: SCI-FI alebo REALITA? - EduMAX

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hore