loader

Využívanie digitálnych nástrojov a technológií vo firemnom vzdelávaní je od konca 90.rokov minulého storočia  na vzostupe, ako sme si uviedli v našom predchádzajúcom článku Digitalizácia firemného vzdelávania, a to najmä z dôvodu rastúcich požiadaviek na flexibilitu a agilitu.  Digitalizácia postupne preniká do všetkých oblastí nášho života, preto je pochopiteľné, že firemné školenia nie sú výnimkou. Otázkou zostáva, aké výhody prináša firemné digitálne vzdelávanie v porovnaní s tradičnými riešeniami firemných školení? Tento článok skúma osem hlavných výhod digitálneho vzdelávania a dôvody, prečo je to jeden z najefektívnejších spôsobov, ako zvýšiť kvalitu, produktivitu a výkonnosť vzdelávania vo vašej spoločnosť.

1. Nákladová efektivita

Nákladová efektivita je jednou z najdôležitejších a tiež najviac sledovaných výhod digitálneho vzdelávania, pretože často nákladovo efektívnejšie ako tradičné vzdelávacie metódy. Pre každú spoločnosť  je zásadné sledovať najnovšie trendy vo svojom obore, nezaostať za konkurenciou a udržiavať vysoký štandard vzdelávania zamestnancov. Tradičné formy vzdelávania sú často časovo a finančné veľmi náročné. Digitálne školenia naopak môžu priniesť vysoký štandard vzdelávania a zároveň udržať náklady spoločnosti na udržateľnej úrovni.

2. Efektivita učenia

Digitálne školenia zvyšujú efektivitu učenia. Zamestnanci, ktorí riešia multitasking, majú obvykle obmedzený rozsah pozornosti. Ak spoločnosť potrebuje aby sa naučili nové veci za krátky čas, musí im ponúknuť informácie, rozdelené na menšie ľahšie absorbovateľné časti, ktoré nezaberú veľa času a je možné ich rýchlo pochopiť, prípadne otestovať.

3. Zaujímavejší a interaktívnejší obsah

Ukázalo sa, že interaktívne učenie vedie k vyššej úrovni zapojenia v porovnaní s tradičným prostredím v triede. Je to preto, že interaktívne vzdelávanie umožňuje  mikro a adaptívne vzdelávanie. Všetky tieto faktory ponúkajú lepšiu skúsenosť s učením, čo umožňuje lepšie pochopenie materiálu.

4. Jednoduchší prístup k informáciám

Všetky firemné informácie sú ľahko dostupné z akéhokoľvek zariadenia. Digitálne školenia sú obvykle adaptabilné na rôzne typy elektronických zariadení – počítače, tablet i mobily.  Je potrebný len prístup k internetu.

5. Zvýšená flexibilita a mobilita

V minulosti bolo školenie zamestnancov často univerzálnou záležitosťou, pričom sa od zamestnancov očakávalo, že sa budú učiť rovnakým tempom a rovnakým spôsobom. Digitalizácia však všetko zmenila. Teraz sa zamestnanci môžu učiť vlastným tempom, vo svojom vlastnom čase a odkiaľkoľvek na svete. Digitálne školenia môžu byť prispôsobené rýchlosti, akou sa zamestnanci učia, a môžu byť flexibilné aj z hľadiska času a miesta. To znamená, že zamestnanci môžu získať vzdelanie, ktoré potrebujú, bez toho, aby narušili ich pracovný rozvrh alebo osobný život.

6. Časová úspora

Časová úspora patrí k ďalším významným faktorom. Napríklad už nie je potrebné časovo náročné cestovanie do školiacich zariadení. Zistilo sa tiež, že webové vzdelávacie nástroje sú efektívnejšie ako tradičné metódy, pretože na dokončenie rovnakého materiálu vyžadujú o 40 až 60 % menej času. (Zdroj: FORBES)

7. Sledovanie pokroku

Tento spôsob školenia zamestnancov poskytuje okamžitú spätnú väzbu pre vedenie spoločnosti. Môžete kedykoľvek skontrolovať kto absolvoval školiace kurzy, prípadne kde presne sa v kurze nachádzajú, aký čas trvalo absolvovať kurz, ako dopadli skúšobné testy a podobne.

8. Konzistencia

Digitálny kurz poskytuje konzistentnejšie skúsenosti ako osobné školenia. Tradičné metódy vzdelávania sa môžu líšiť každý inštruktor má svoj vlastný spôsob výučby. Každý sa líši v prístupe a štýle a je existuje tu istá náchylnosť k chybám. Digitálne kurzy poskytujú konzistentné a štandardizované školenia zakaždým. Každý zamestnanec prejde rovnakou skúsenosťou bez ohľadu na to, kedy a kde kurz absolvuje.

Nemôžete ľudí naučiť všetko, čo potrebujú vedieť. Najlepšie, čo môžete urobiť, je umiestniť ich tam, kde môžu nájsť to, čo potrebujú vedieť, vtedy keď to budú potrebovať vedieť. Seymour Papert, matematik a pedagóg MIT

Prešli sme si spolu 8 výhod digitáleho vzdelávania. Iste teda nie je žiadnym prekvapením, že digitálne nástroje a technológie vo firemnom vzdelávaní čoraz viac prevládajú. Ak stojíte pred rozhodnutím začať s digitálnou transformáciou firemného vzdelávania vašej spoločnosti a neviete kde začať, dohodnite si bezplatnú konzultáciu v spoločnosti EduMAX. Pomáhame malým a stredným spoločnostiam transformovať tradičné školenia do digitálnej podoby.

Comment(1)

  1. Spätné upozorenie:Vlastná digitálna akadémia - EduMAX

Comments are closed.

Hore