loader

  POZRI VIDEO   POZRI VIDEO   POZRI VIDEO  

Inovujte Vašu firmu pomocou digitálneho voucheru až do výšky 15.000 EUR

ČO TO JE

Digitálny voucher

Podpora od Úradu vlády SR

Nenechajte si ujsť jedinečnú šancu získať finančnú podporu až do výšky 15 000 EUR od Úradu vlády Slovenskej republiky. Využite túto príležitosť na zefektívnenie a zrýchlenie vašich interných procesov, modernizáciu firmy a zvýšenie jej konkurencieschopnosti. 

 

Cieľom tejto investície je podnietiť súkromné firmy k aktívnemu zapojeniu do výskumu, vývoja a inovácií. Zámerom vlády je zvýšiť počet inovačných firiem a uľahčiť prenos vedomostí, technológií a nových nápadov medzi podnikmi. Vláda tiež chce posilniť spoluprácu medzi firmami a podnikateľským sektorom. Podpora poskytnutá prostredníctvom tohto projektu bude zameraná na vytvorenie konkrétnych plánov, ktoré pomôžu firmám lepšie využiť príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia.

AKO VOUCHER POUŽIŤ

Digitalizácia firemného vzdelávania

Služby

Digitálny voucher môžete využiť na na spracovanie návrhu optimalizácie interných procesov v oblasti firemného vzdelávania.Táto služba zahŕňa analýzu a hodnotenie existujúcich vzdelávacích programov a postupov, identifikáciu slabých miest a možností na zlepšenie, ako aj návrh konkrétnych riešení na optimalizáciu týchto procesov. Na základe tejto analýzy vám potom poskytneme individualizovaný návrh riešenia, ktorý bude špeciálne prispôsobený potrebám a cieľom vašej firmy.

 

Video

Záznam TasrTV
Výskumná a inovačná autorita (VAIA) na Úrade vlády SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) vyhlásila dve výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk. Na digitálne a inovačné vouchery je vyčlenených 20 miliónov eur, pričom cieľom je podporiť podniky pri inováciách a digitalizácii, ako aj mobilizovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií.

Hore