loader
image
Analýza

Preštudovanie a analyzovanie poskytnutých papierových materiálov a podkladov.
Výber kľúčových informácií a konceptov na zahrnutie do digitálneho školenia.

Hore