loader

Preštudovanie a analyzovanie poskytnutých papierových materiálov a podkladov.
Výber kľúčových informácií a konceptov na zahrnutie do digitálneho školenia.

Tvorba atraktívnych vizuálnych prvkov, animácií a grafických zobrazení na ilustráciu kľúčových myšlienok a informácií. Vytvorenie jednotného a pútavého audiovizuálneho štýlu pre všetky učebné moduly.

Využitie technológie neurálneho hlasu na transformáciu textových
informácií na prirodzene znejúce hlasové nahrávky. Integrácia hlasových nahrávok do audiovizuálnej prezentácie pre
komplexný zážitok.

Hore